0761144664 info@bullhound.se

ABERDEEN ASSET MANAGEMENT
FASTIGHETSFÖRVALTNING

Aberdeen Asset Management är en de 10 största kapitalförvaltarna i världen. Bolaget grundades i Aberdeen, Skottland 1983. Bolaget noterades 1991 vid London Stock Exchange och finns representerade i över 25 länder. Aberdeen Asset Management erbjuder investeringslösningar och investeringsprodukter till kunder över hela världen. I en övergångsperiod förvaltade Aberdeen Asset Management ett stort antal fastigheter i Sverige.

UPPDRAG

Grafisk guideline

När Aberdeen övertog förvaltningen av ett stort fastighetsbestånd behövdes guidelines för hur man skulle skylta och marknadsföra vakanta lokaler.

Tillsammans med Erik Skalin på Aberdeen tog Bullhound fram guidelines för fasadvepor, foliering, roll-up, annonser och övriga trycksaker.

UPPDRAG

A3 nyhetsblad

För att skapa gemenskap och en bra relation mellan hyresgäster och förvaltare startades ett nyhetsbrev som utkom 4 ggr om året. Artiklar om andra hyresgäster, nyheter, trender och kuriosa om fastigheterna med mera fanns att läsa. En framsida till Stockholm respektive Göteborg gjordes för att läsarna skulle känna lokal närvaro.

Bullhound ansvarade för hela produktionen; artiklar, intervjuer och bilder till klimatneutralt tryck hos Elanders och distribution i sammarbete med Jonas Lindegren, Aberdeen och copy, Ristretto.

UPPDRAG

Grafisk produktion

Nedan visas ett urval att grafisk produktion som Bullhound har bistått med.