0761144664 info@bullhound.se

ABERDEEN

 

Aberdeen Standard Investments är en global kapitalförvaltare och en av de största i Europa.* Aberdeen har över 40 kontor världen över. Aberdeen erbjuder investeringsprodukter till professionella och privata investerare.

* Avser 31 december 2019, källa: Aberdeen Standard Investments.

UPPDRAG

Produktion av finansiella rapporter

Bullhound började arbete med Aberdeen 2005 med att bistå i produktion av deras årsredovisning, Annual Review. Följande åren växte Aberdeen i Sverige och Europa och Aberdeen fick behov att samordna sin produktion av rapportflödet.

Via Ctrl-Print och skickliga, kompetenta samarbetspartner som Funktionell Form, bistod Bullhound Aberdeen med flertal faktablad och fondrapporter, som utkom fyra gånger om året. Länder som Bullhound bistod var Holland, Finland, Sverige och Norge. Norge producerade sina rapporter själva med stöd av Bullhound via Ctrl-print. 

Här visas en av de finska fonderna, Kauppakeskuskiinteistöt FEA Ky / Shopping Centre LP Quarterly report Q4 2012 December 2012. Denna rapport skiljer sig eftersom den skrivs både på finska och engelska.