0761144664 info@bullhound.se

EKONOMISTYRNINGSVERKET, ESV

 

ESV kontrollerar statens finanser, utvecklar ekonomistyrningen och granskar Sveriges EU-medel.

UPPDRAG

Årsredovisning

I samarbete med Pia Kald har Bullhound bistått ESV i deras produktion av ESVs årsredovisningen 2009. ESV hade en färdig grafisk form som applicerades på årsredovisningen. Bra säkerhet, tillgänglighet och vana av produktion av årsredovisning var kriterier från ESV. Bullhound bistod samma år med hjälp för produktion av budgetprognoser. Arbetet var uppdelat så att en del av arbetet utfördes hos kund.

Uppdraget fick Bullhound på rekommendation av Gandini Forma.