0761144664 info@bullhound.se

ATLE INVESTMENT MANAGEMENT

 

Atle samla förvaltare kring gemensamma principer för riskhantering och regelefterlevnad. så förvaltarna kan fokusera på deras kärnverksamhet och att investerare kan känna sig trygga.

Webbplats

I samband med att den nyetablerade verksamheten drogs igång behövdes en webbplats. Webbplatsen ska vara en informationssida som vänder sig främst till investerare och journalister.

Atle vill vara tydliga i sin kommunikation och samtidigt visa på ett engagemang och framåtrörelse. Information ska vara överskådlig och det ska vara lätt för besökarna att hitta det de letar efter. Bullhound samarbetade med PressArt som bidrog med produktionen. Webbplatsen är responsiv och är byggd i ett tema som gör att det är enkelt för kunden att hantera hemsidan själv. Startsidan innehåller fem olika filmer som visas slumpmässigt.

Lansering: våren 2019
Plattform: WordPress
Tema: Enfold