0761144664 info@bullhound.se
atle.se

atle.se

ATLE INVESTMENT MANAGEMENT

 

Atle samla förvaltare kring gemensamma principer för riskhantering och regelefterlevnad. så förvaltarna kan fokusera på deras kärnverksamhet och att investerare kan känna sig trygga.

Webbplats

I samband med att den nyetablerade verksamheten drogs igång behövdes en webbplats. Webbplatsen ska vara en informationssida som vänder sig främst till investerare och journalister.

Atle vill vara tydliga i sin kommunikation och samtidigt visa på ett engagemang och framåtrörelse. Information ska vara överskådlig och det ska vara lätt för besökarna att hitta det de letar efter. Bullhound samarbetade med PressArt som bidrog med produktionen. Webbplatsen är responsiv och är byggd i ett tema som gör att det är enkelt för kunden att hantera hemsidan själv. Startsidan innehåller fem olika filmer som visas slumpmässigt.

Lansering: våren 2019
Plattform: WordPress
Tema: Enfold

Bure Equtiy AB

Bure Equtiy AB

BURE EQUITY AB

 

Bure är ett investeringsbolag, bildades 1992 ur de avvecklade löntagarfonderna. Bolaget noterades på Nasdaq Stockholm 1993. Entreprenörsanda och djup insikt i bolag utvecklar och förvaltar Bure bolag samt skapar värde och avkastning för sina aktieägare.

UPPDRAG

Årsredovisning

I samarbete med Bure har Bullhound bistått i produktion av Bures årsredovisning. 2018 gjordes en översyn av dispositionen, detta arbete fortlöper alltför att göra årsredovisningen överskådlig och begriplig för aktieägarna och övriga intressenter. Nuvarande omslag är skapat i samarbete med Funktionell Form.

I samband med att Bures webbplats uppdaterades, fick Bullhound uppdraget att göra en redesign av deras grafiska profil. Nytt visuell identitet togs fram, att implementeras både på webbplatsen och trycksaker.

Bures årsredovisning produceras i Ctrl-print.
Chipperfield Communication gör översättningen till engelska
Pär Olsson har tagit bilderna

Tidigare produktioner av Bures
årsredovisningar

UPPDRAG

Delårsrapport och vd-ordförande på film

Förutom årsredovisning bistår Bullhound även produktion av kvartalsrapportering på svenska och engelsk. Produktion av film, i samarbete med TTV Studio och löpande uppdatering av Bures webbplats.

De senaste produktionerna av
Bures delårsrapporter

TeaterAlliansen

TeaterAlliansen

TEATERALLIANSEN

TeaterAlliansen erbjuder professionella frilansande skådespelare en grund­­anställning och bidrar till ökad rörlighet och konstnärlig utveckling av scen­konsten. Teater­Alliansen arrangerar även kompetens­utveckling som är öppen för landets alla frilansande professionella skådespelare.

Kommunikativ form

Grafisk formgivning

I samband med att en ny webbplats togs fram gjordes en workshop för att sätta TeaterAlliansen tonalitet. Verksamheten ska prägla skådespelarnas professionalitet och vidareutveckling. Deras färg är lila med ett linjerärt typsnitt. TeaterAlliansen ska vara tydlig i sin kommunikation, rak och informativ.

Jubileumsbok

2019 fyllde TeaterAlliansen 20 år. För att fira det togs en jubileumsbok fram. I boken finner du; grundarnas vision, berättelser från skådespelare samt citat av personer som på ett eller annat sätt korsat TeaterAlliansens väg – en härlig sammanställning av TeaterAlliansens 20-åriga livshistoria.

Kurser i att skapa webbplats

Sedan 2015 har TeaterAlliansens haft kurser för sina skådespelare i att skapat sin egen hemsida som en ytterligare marknadsföringsplattform. Ett 40-tal skådespelare kan idag stoltsera med en egen hemsida.

Samarbetspartner:
Bullhound, ad/formgivning
GoodFairy, copy, kommunikatör
Unikwebb, webb/systemutvecklare

TEATERALLIANSEN

TeaterAlliansen erbjuder professionella frilansande skådespelare en grund­­anställning och bidrar till ökad rörlighet och konstnärlig utveckling av scen­konsten. Teater­Alliansen arrangerar även kompetens­utveckling som är öppen för landets alla frilansande professionella skådespelare.

Kommunikativ form

Grafisk formgivning

I samband med att en ny webbplats togs fram gjordes en workshop för att sätta TeaterAlliansen tonalitet. Verksamheten ska prägla skådespelarnas professionalitet och vidareutveckling. Deras färg är lila med ett linjerärt typsnitt. TeaterAlliansen ska vara tydlig i sin kommunikation, rak och informativ.

Jubileumsbok

2019 fyllde TeaterAlliansen 20 år. För att fira det togs en jubileumsbok fram. I boken finner du; grundarnas vision, berättelser från skådespelare samt citat av personer som på ett eller annat sätt korsat TeaterAlliansens väg – en härlig sammanställning av TeaterAlliansens 20-åriga livshistoria.

Kurser i att skapa webbplats

Sedan 2015 har TeaterAlliansens haft kurser för sina skådespelare i att skapat sin egen hemsida som en ytterligare marknadsföringsplattform. Ett 40-tal skådespelare kan idag stoltsera med en egen hemsida.

Samarbetspartner:
Bullhound, ad/formgivning
GoodFairy, copy, kommunikatör
Unikwebb, webb/systemutvecklare

Illustrationer

Illustrationer

ILLUSTRATIONER

Ibland behövs en illustration som komplement till en text för att informera, förtydliga, instruera och/eller att skapa uppmärksamhet och roa eller bara få sidan snygg och tilltalande. Här visas ett urval av illustrationer som Bullhound har skapat.

Behöver du en bild, ring eller skicka ett mejl.

Bonnier utbildning

Till läroboken ”Attityd” Samhällskunskap A av Katri Cronlund togs illustrationen fram i ett seriemanér för att roa läsarna.

Karin Gandini på Gandiniforma var ansvarig AD och uppdragsgivare. Hjördis Meyer var ansvarig redaktör hos Bonnier.

Arbetsmiljöverket

Varje år sker runt 11 000 fallolyckor i Sverige varav 2 000 allvarliga. För att uppmärksamma det tog Arbetsmiljöverket fram en broschyr med illustrationer som beskriver när man bör använda skydd och hur de ska användas.

Tullberg kommunikationsbyrå var den upphandlande byrån och anlitade Bullhound för att ta fram illustrationerna enligt Arbetsmiljöverkets bildmanér.

HL Display

Dessa bilder togs fram till HL Display för en powerpoint-presentation. Bilderna visar förenklat HL Displays arbetsflöde.

stint.se

stint.se

STINT, Stiftelsen för internationalisering av högre utbildning och forskning

 

STINT verkar för kunskaps- och kompetensuppbyggnad inom internationalisering samt investerar i internationaliseringsprojekt föreslagna av forskare, lärare och ledning vid svenska lärosäten. STINT inrättades efter beslut av regering och riksdag 1994.

 

UPPDRAG

Ny webbplats

STINT behövde en ny webbplats. Ambitionen var att den ska fungera som nyhetsförmedling av deras programverksamhet samt vara en kunskapsdelning och opinionsbildning om internationalisering. Webbplatsen är en av STINTs viktigaste kommunikationskanaler. Nyheter och reportage publiceras löpande, något de gör själva, därför behöver webbplatsen vara lättskött. 

Webbplatsen var redan stor och större skulle den bli, det krävdes en genomtänkt struktur för att den skulle bli överskådlig. Tillsammans med STINT och Claes Tapper, pr-konsult gjordes förstudie och en struktur arbetades fram för webbplatsen samt vilka funktioner som skulle implementeras. 

Samproduktion med skribent och pr-konsulten Claes Tapper, som anlitade Bullhound för uppdraget. Bullhound tog hjälp av PressArt för engelsk produktion.

RESULTAT

Februari 2019 lanserade STINT sin webbplatsen på svensk och engelsk. På grund av dess storlek bistår Bullhound fortlöpande STINT.

Lanserad: 2019
Plattform: WordPress