0761144664 info@bullhound.se

BURE EQUITY AB

 

Bure är ett investeringsbolag, bildades 1992 ur de avvecklade löntagarfonderna. Bolaget noterades på Nasdaq Stockholm 1993. Entreprenörsanda och djup insikt i bolag utvecklar och förvaltar Bure bolag samt skapar värde och avkastning för sina aktieägare.

UPPDRAG

Årsredovisning

I samarbete med Bure har Bullhound bistått i produktion av Bures årsredovisning. 2018 gjordes en översyn av dispositionen, detta arbete fortlöper alltför att göra årsredovisningen överskådlig och begriplig för aktieägarna och övriga intressenter. Nuvarande omslag är skapat i samarbete med Funktionell Form.

I samband med att Bures webbplats uppdaterades, fick Bullhound uppdraget att göra en redesign av deras grafiska profil. Nytt visuell identitet togs fram, att implementeras både på webbplatsen och trycksaker.

Bures årsredovisning produceras i Ctrl-print.
Chipperfield Communication gör översättningen till engelska
Pär Olsson har tagit bilderna

Tidigare produktioner av Bures
årsredovisningar

UPPDRAG

Delårsrapport och vd-ordförande på film

Förutom årsredovisning bistår Bullhound även produktion av kvartalsrapportering på svenska och engelsk. Produktion av film, i samarbete med TTV Studio och löpande uppdatering av Bures webbplats.

De senaste produktionerna av
Bures delårsrapporter