0761144664 info@bullhound.se
TeaterAlliansen

TeaterAlliansen

TEATERALLIANSEN

TeaterAlliansen erbjuder professionella frilansande skådespelare en grund­­anställning och bidrar till ökad rörlighet och konstnärlig utveckling av scen­konsten. Teater­Alliansen arrangerar även kompetens­utveckling som är öppen för landets alla frilansande professionella skådespelare.

Kommunikativ form

Grafisk formgivning

I samband med att en ny webbplats togs fram gjordes en workshop för att sätta TeaterAlliansen tonalitet. Verksamheten ska prägla skådespelarnas professionalitet och vidareutveckling. Deras färg är lila med ett linjerärt typsnitt. TeaterAlliansen ska vara tydlig i sin kommunikation, rak och informativ.

Jubileumsbok

2019 fyllde TeaterAlliansen 20 år. För att fira det togs en jubileumsbok fram. I boken finner du; grundarnas vision, berättelser från skådespelare samt citat av personer som på ett eller annat sätt korsat TeaterAlliansens väg – en härlig sammanställning av TeaterAlliansens 20-åriga livshistoria.

Kurser i att skapa webbplats

Sedan 2015 har TeaterAlliansens haft kurser för sina skådespelare i att skapat sin egen hemsida som en ytterligare marknadsföringsplattform. Ett 40-tal skådespelare kan idag stoltsera med en egen hemsida.

Samarbetspartner:
Bullhound, ad/formgivning
GoodFairy, copy, kommunikatör
Unikwebb, webb/systemutvecklare

TEATERALLIANSEN

TeaterAlliansen erbjuder professionella frilansande skådespelare en grund­­anställning och bidrar till ökad rörlighet och konstnärlig utveckling av scen­konsten. Teater­Alliansen arrangerar även kompetens­utveckling som är öppen för landets alla frilansande professionella skådespelare.

Kommunikativ form

Grafisk formgivning

I samband med att en ny webbplats togs fram gjordes en workshop för att sätta TeaterAlliansen tonalitet. Verksamheten ska prägla skådespelarnas professionalitet och vidareutveckling. Deras färg är lila med ett linjerärt typsnitt. TeaterAlliansen ska vara tydlig i sin kommunikation, rak och informativ.

Jubileumsbok

2019 fyllde TeaterAlliansen 20 år. För att fira det togs en jubileumsbok fram. I boken finner du; grundarnas vision, berättelser från skådespelare samt citat av personer som på ett eller annat sätt korsat TeaterAlliansens väg – en härlig sammanställning av TeaterAlliansens 20-åriga livshistoria.

Kurser i att skapa webbplats

Sedan 2015 har TeaterAlliansens haft kurser för sina skådespelare i att skapat sin egen hemsida som en ytterligare marknadsföringsplattform. Ett 40-tal skådespelare kan idag stoltsera med en egen hemsida.

Samarbetspartner:
Bullhound, ad/formgivning
GoodFairy, copy, kommunikatör
Unikwebb, webb/systemutvecklare

Illustrationer

Illustrationer

ILLUSTRATIONER

Ibland behövs en illustration som komplement till en text för att informera, förtydliga, instruera och/eller att skapa uppmärksamhet och roa eller bara få sidan snygg och tilltalande. Här visas ett urval av illustrationer som Bullhound har skapat.

Behöver du en bild, ring eller skicka ett mejl.

Bonnier utbildning

Till läroboken ”Attityd” Samhällskunskap A av Katri Cronlund togs illustrationen fram i ett seriemanér för att roa läsarna.

Karin Gandini på Gandiniforma var ansvarig AD och uppdragsgivare. Hjördis Meyer var ansvarig redaktör hos Bonnier.

Arbetsmiljöverket

Varje år sker runt 11 000 fallolyckor i Sverige varav 2 000 allvarliga. För att uppmärksamma det tog Arbetsmiljöverket fram en broschyr med illustrationer som beskriver när man bör använda skydd och hur de ska användas.

Tullberg kommunikationsbyrå var den upphandlande byrån och anlitade Bullhound för att ta fram illustrationerna enligt Arbetsmiljöverkets bildmanér.

HL Display

Dessa bilder togs fram till HL Display för en powerpoint-presentation. Bilderna visar förenklat HL Displays arbetsflöde.

Sveriges Schackförbund

Sveriges Schackförbund

SVERIGES SCHACKFÖRBUND

Sveriges Schackförbund, SSF, är en medlemsorganisation för schackklubbar och distriktsförbund i Sverige. SSF bildades 1917 och har ungefär 40 000 medlemmar idag, varav 36 000 är ungdomar. Sveriges Schackförbund uppskattar att omkring 2,7 miljoner svenskar kan spela schack.

Kommunikativ form

Världsspråket schack

Nyanlända lär sig spela schack och och blir en del av ett socialt sammanhang är målet med projekt Världsspråket schack. Projektet sponsras via medel från Allmänna arvsfonden. Bullhound tog fram logotyp, hemsida och övriga trycksaker för ändamålet.

Schackbok

I boken “Spela och Lär!” lär Jesper ut sina bästa knep och användbara redskap för alla som vill fördjupa sig i schack. Vare sig målet är att utveckla intellektuella färdigheter eller för att bli en starkare schackspelare. Med stöd av Alllmänna Arvsfonden och Helge Ax:son Johnsons stiftelse har boken blivit möjlig. Boken finns att köpa hos bokförlaget Fri Tanke.

Schack i Skolan

För att väcke intresset till Schack i skolan, ett projekt att utveckla barn både socialt och intellektuellt, togs det fram ett marknadsföringsmaterial. Ett brev och kuvert gick ut till alla 4:e och 5:e klassare om internettävlingarna Yes2Chess och Sikta mot stjärnorna. Mall för ppt-presentation, vepor, deklaer och folder till tävlingarna samt Schackfyran var annat material som arbetades fram.

Samarbetspartner:
Jesper Hall, ordförande för ECU utbildning och internationell mästare i schack samt riksinstruktör i schack vid Sveriges Schackförbund
Bullhound, art director och formgivning
Ari Ziegler, originalare av boken Spela och Lär!
PressArt, grafisk formgivning till logotypen Världsspråket schack

Kommunikativ form

Världsspråket schack

Nyanlända lär sig spela schack och och blir en del av ett socialt sammanhang är målet med projekt Världsspråket schack. Projektet sponsras via medel från Allmänna arvsfonden. Bullhound tog fram logotyp, hemsida och övriga trycksaker för ändamålet.

Schackbok

I boken “Spela och Lär!” lär Jesper ut sina bästa knep och användbara redskap för alla som vill fördjupa sig i schack. Vare sig målet är att utveckla intellektuella färdigheter eller för att bli en starkare schackspelare. Med stöd av Alllmänna Arvsfonden och Helge Ax:son Johnsons stiftelse har boken blivit möjlig. Boken finns att köpa hos bokförlaget Fri Tanke.

Schack i Skolan

För att väcke intresset till Schack i skolan, ett projekt att utveckla barn både socialt och intellektuellt, togs det fram ett marknadsföringsmaterial. Ett brev och kuvert gick ut till alla 4:e och 5:e klassare om internettävlingarna Yes2Chess och Sikta mot stjärnorna. Mall för ppt-presentation, vepor, deklaer och folder till tävlingarna samt Schackfyran var annat material som arbetades fram.

Samarbetspartner:
Jesper Hall, ordförande för ECU utbildning och internationell mästare i schack samt riksinstruktör i schack vid Sveriges Schackförbund
Bullhound, art director och formgivning
Ari Ziegler, originalare av boken Spela och Lär!
PressArt, grafisk formgivning till logotypen Världsspråket schack

Intervalor

Intervalor

INTERVALOR

Intervalor erbjuder förvaltningstjänster till professionella investerare i Norden och Baltikum. Via BLI – Banque de Luxembourg Investments S.A., EdenTree Investment Management (EIM), RBC Global Asset Management och TCM – Trustus Capital Management erbjuder de olika investeringsfonder.

UPPDRAG

Grafisk formgivning

Tillsammans med Funktionell form har Bullhound bistått Intervalor i redesign av deras grafiska profil. Vi har tagit fram kontorsmaterial samt emblem och inbjudan till deras 25-årsjubileum.

Idag bistår Bullhound Intervalor löpande med grafiska tjänster som presentationsmaterial i word och powerpoint, banner till fonder och annonser. Julkort och övrigt material för både trycksaker och för webben.

Aberdeen förvaltning

Aberdeen förvaltning

ABERDEEN ASSET MANAGEMENT
FASTIGHETSFÖRVALTNING

Aberdeen Asset Management är en de 10 största kapitalförvaltarna i världen. Bolaget grundades i Aberdeen, Skottland 1983. Bolaget noterades 1991 vid London Stock Exchange och finns representerade i över 25 länder. Aberdeen Asset Management erbjuder investeringslösningar och investeringsprodukter till kunder över hela världen. I en övergångsperiod förvaltade Aberdeen Asset Management ett stort antal fastigheter i Sverige.

UPPDRAG

Grafisk guideline

När Aberdeen övertog förvaltningen av ett stort fastighetsbestånd behövdes guidelines för hur man skulle skylta och marknadsföra vakanta lokaler.

Tillsammans med Erik Skalin på Aberdeen tog Bullhound fram guidelines för fasadvepor, foliering, roll-up, annonser och övriga trycksaker.

UPPDRAG

A3 nyhetsblad

För att skapa gemenskap och en bra relation mellan hyresgäster och förvaltare startades ett nyhetsbrev som utkom 4 ggr om året. Artiklar om andra hyresgäster, nyheter, trender och kuriosa om fastigheterna med mera fanns att läsa. En framsida till Stockholm respektive Göteborg gjordes för att läsarna skulle känna lokal närvaro.

Bullhound ansvarade för hela produktionen; artiklar, intervjuer och bilder till klimatneutralt tryck hos Elanders och distribution i sammarbete med Jonas Lindegren, Aberdeen och copy, Ristretto.

UPPDRAG

Grafisk produktion

Nedan visas ett urval att grafisk produktion som Bullhound har bistått med.

Aberdeen investment

Aberdeen investment

ABERDEEN ASSET MANAGEMENT INVESTMENTBOLAG

Aberdeen Asset Management är en av de 10 största kapitalförvaltarna i världen. Bolaget grundades i Aberdeen, Skottland 1983. Bolaget noterades 1991 vid London Stock Exchange och finns representerade i över 25 länder. Aberdeen Asset Management erbjuder investeringslösningar och investeringsprodukter till kunder över hela världen.

UPPDRAG

Grafisk formgivning

Bullhound har bistått Aberdeen i arbete med finansiell information som kvartalsrapporter till deras fonder i norra Europa. Grafisk formgivning till fastighetsförvaltning och huvudkontoret i Sverige och Finland som broschyrer, foldrar, informationsblad och material för events och mässor. Representerade i över 25 länder behövdes ett strikt förhållande till den grafiska profilen och att den följdes så att Aberdeen kändes igen, även om projektet var unikt för landet.

Aberdeens ”Backroom to Boardroom” var ett projekt. En serie nätverksträffar för kvinnliga ledare med ambition att uppmuntra kvinnor att ta plats i styrelser och söka sig till ledande befattningar. Initiativtagare till nätverket var Anne Richard, idag 2020 är hon CEO of Fidelity International. Bullhounds uppdrag bestod i att ta fram Roll-ups, inbjudan, programblad och powerpoint-presentation.

UPPDRAG

Mässa

Presentation av Aberdeen och deras fonder på Avanza. Mässmaterial för Aberdeen och fonden ”Aberdeen Global – Latin America Equity Fund”.

Exempel på mässmaterial som Bullhound bistod med; vepa, matta, folder, banner och övrig trycksaker

UPPDRAG

Grafisk produktion

Nedan visas ett urval av grafisk produktion som Bullhound har bistått Aberdeen med.