0761144664 info@bullhound.se
atle.se

atle.se

ATLE INVESTMENT MANAGEMENT

 

Atle samla förvaltare kring gemensamma principer för riskhantering och regelefterlevnad. så förvaltarna kan fokusera på deras kärnverksamhet och att investerare kan känna sig trygga.

Webbplats

I samband med att den nyetablerade verksamheten drogs igång behövdes en webbplats. Webbplatsen ska vara en informationssida som vänder sig främst till investerare och journalister.

Atle vill vara tydliga i sin kommunikation och samtidigt visa på ett engagemang och framåtrörelse. Information ska vara överskådlig och det ska vara lätt för besökarna att hitta det de letar efter. Bullhound samarbetade med PressArt som bidrog med produktionen. Webbplatsen är responsiv och är byggd i ett tema som gör att det är enkelt för kunden att hantera hemsidan själv. Startsidan innehåller fem olika filmer som visas slumpmässigt.

Lansering: våren 2019
Plattform: WordPress
Tema: Enfold

stint.se

stint.se

STINT, Stiftelsen för internationalisering av högre utbildning och forskning

 

STINT verkar för kunskaps- och kompetensuppbyggnad inom internationalisering samt investerar i internationaliseringsprojekt föreslagna av forskare, lärare och ledning vid svenska lärosäten. STINT inrättades efter beslut av regering och riksdag 1994.

 

UPPDRAG

Ny webbplats

STINT behövde en ny webbplats. Ambitionen var att den ska fungera som nyhetsförmedling av deras programverksamhet samt vara en kunskapsdelning och opinionsbildning om internationalisering. Webbplatsen är en av STINTs viktigaste kommunikationskanaler. Nyheter och reportage publiceras löpande, något de gör själva, därför behöver webbplatsen vara lättskött. 

Webbplatsen var redan stor och större skulle den bli, det krävdes en genomtänkt struktur för att den skulle bli överskådlig. Tillsammans med STINT och Claes Tapper, pr-konsult gjordes förstudie och en struktur arbetades fram för webbplatsen samt vilka funktioner som skulle implementeras. 

Samproduktion med skribent och pr-konsulten Claes Tapper, som anlitade Bullhound för uppdraget. Bullhound tog hjälp av PressArt för engelsk produktion.

RESULTAT

Februari 2019 lanserade STINT sin webbplatsen på svensk och engelsk. På grund av dess storlek bistår Bullhound fortlöpande STINT.

Lanserad: 2019
Plattform: WordPress

meanima.se

meanima.se

ME ANIMA

 

Me Anima driver en webbshop med hudvårdsprodukter. Produkterna är svensktillverkade med noga utvalda ingredierns. Katties Åkesson, grundare av Me Anima, utbildad hud-, spa och aromaterapeut har lång erfarenhet av att hjälpa människor att må bra.

UPPDRAG

Ny webbplats

Me Animas webbplats behövde förnyas. Den tidigare hade gjort sitt, som handlade mer om att informera om vem Me Anima var. Nu behövs en webbplats som kan sälja produkter.

RESULTAT

Sommaren 2020 lanserade den nya webbplatsen. Webbplatsen är nedskalad och fokuserar nu mer på Me Animas produkter. Det är en ljus, tilltalande webbplats med teknik för webbshop och som är både på datorn, surfplatta som mobilen.

Bloggen finns kvar där du kan hitta råd och tips som hjälper dig ta hand om dig och din hud liksom sidan om de oljorna Me Anima använder.

Bullhound har bistått med bilder, form och stukturen medans Proxify har producerat webbplatsen.

Lanserad: 2020
Plattform: WordPress

bergmarkconsulting.se

bergmarkconsulting.se

BERGMARK CONSULTING

 

Bergmark Consulting erbjuder evidensbaserad hjälp vid psykisk ohälsa med KBT. Utbildningar, kurser och föreläsningar i form av fysiska mötet och via nätet.

UPPDRAG

Ny webbplats

Webbplatsen ska vara en informationssida och vänder sig främst till kunder i behov av psykologisk behandling och handledning, men Christina Bergmark-Hall föreläser och utbildare och konsultar inom området också. Dessa fyra områden beaktades vid framtagande av strukturen.

Bullhound tog fram en struktur till webbplatsen samt layout och bildförslag.

RESULTAT

Webbplatsen är uppdelat i Bergmarks Consultings fyra olika delar för att överskådliggöra det innehållsrika materialet. Varje område fick en egen ingångssida och behandlingsområdena fick egna illustrationer.

Christina Bergmark Hall är även flitigt anlitad föreläsare och vågar utmana i debatter, för att lyfta fram de sidorna gjordes en mediesida.

Bergmark Consulting uppdaterar webbplatsen själv med ny information.

Lanserad: 2020
Plattform: WordPress

varldsspraketschack.se

varldsspraketschack.se

​VÄRLDSSPRÅKET SCHACK

 

​Världsspråket schack är ett projekt av Sveriges Schackförbund sponsrat via medel från Allmänna arvsfonden. Målen att nyanlända ska lära sig spela schack och utveckla sitt schackintresse samt att bli del av ett socialt sammanhang.

Projektet är också ett instruktionskoncept, i elva försöksområden har förbundet testat olika sätt att uppnå målen.

UPPDRAG

Webbplats

Webbplatsen ”varldsspraketschack.se” ska vara en informationssida som även ska inspirera till egna projekt. Webbplatsen ska redovisar de olika projekten som genomfördes men även övriga projekt för inspiration.

Webbplatsen ska vara informativ, tilltalande och innehållet ska inspirera andra att också våga testa schack, dels som spel men även som brobyggare mellan olika kulturer där den gemensamma nämnaren är schack.

RESULTAT

Webbplatsen innehåller matnyttig information, mycket video-intervjuer av de inblandade, både lärare, elever och övriga. Och självklart hur du gör om du vill lära sig spela schack. Webbplatsen är till för att inspirera andra att våga prova skapa egna projekt med de lärdomar som projektdeltagarna lärde sig genom under resans gång. Eftersom projektet är avslutat uppdateras inte webbplatsen.

Lanserad: 2020
Plattform: WordPress

botavdraget.com

botavdraget.com

BOT-AVDRAGET

 

Kroppsterapeuterna Yrkesförbund, KRY driver en kampanj för BOT-avdraget, liknande RUT och ROT. BOT-avdraget innebär att du får dra av kostnader för massage och kroppsterapi, en liten kostnad som kan ge vinst både för individ och samhälle anser KRY. Kroppsterapi medför många fördelar som kommer samhället till godo menar KRY, exempelvis lindrar smärta, mjukar upp stela muskler, stärker immunförsvaret, motverkar stress och allmän ohälsa.

UPPDRAG

Webbplats för en kampanj

Kroppsterapeuternas Yrkesförbund, Småföretagarnas riksförbund och Friskvårdsföretagen Almega driver en kampanj för BOT-avdraget. Till kampanjen behövdes en webbplats som förklarar vad BOT-avdraget är, den ekonomiska vinningen, att BOT-avdraget har ett stort stöd och en pressida med material för nedladdning.

Tillsammans med Kroppsterapeuternas Yrkesförbund och GoodFairy, som även ansvarade för texten och beräkningsmodellen togs en struktur fram för webbplatsen. Informativ, tidlös och lättskött sida som inte ska uppdateras alltför ofta var kriterierna.

RESULTAT

Sommaren 2017 lanserade kampanjsidan. Kroppsterapeuternas Yrkesförbund tog över och ansvarar för webbplatsen.

Lanserad: 2017
Plattform: WordPress