0761144664 info@bullhound.se
bure.se

bure.se

BURE EQUITY AB

 

Bure är ett investeringsbolag, bildades 1992 ur de avvecklade löntagarfonderna. Bolaget noterades på Nasdaq Stockholm 1993. Entreprenörsanda och djup insikt i bolag utvecklar och förvaltar Bure bolag samt skapar värde och avskastning för sina aktieägare.

UPPDRAG

Ny webbplats

För att förbättra sin service till aktieägare, journalister och övriga intressenter behövde Bure ta fram en helt ny webbplats som skulle vara responsiv, lättläst och enkelt för deras målgrupper att navigera i samt genomsyras av  Bures visuella identitet. Ett annat krav var att Bure själv skulle kunna hantera och uppdatera informationen på webbplatsen.

En struktur arbetades fram för webbplatsen och de funktioner som behövdes, bland annat pressmeddelandeflöde, aktieinformation och prenumerationstjänst. Till deras grafiska profil kompletterades ytterligare färger, ikoner och bilder.

RESULTAT

Augusti 2015 lanserade den nya webbplatsen.

Bure uppdaterar webbplatsen själv med ny information. Bullhound bistår vid uppdateringar av tekniska funktioner och vid större uppdateringar.

Lanserad: 2015
Plattform: WordPress

teateralliansen.se

teateralliansen.se

TEATERALLIANSEN

 

TeaterAlliansens erbjuder professionella frilansande skådespelare en grundanställning och bidrar till ökad rörlighet och konstnärlig utveckling av scenkonsten. TeaterAlliansen arrangerar även kompetensutveckling som är öppen för landets alla frilansande professionella skådespelare.

UPPDRAG

Webbplats

TeaterAlliansen webbplatsen vänder sig dels till skådespelare och TeaterAlliansens medlemmar. Dels till teatrar, regissörer och övriga som behöver professionella skådespelare.

TeaterAlliansen hade växt ur sitt system. Tekniken behövde förenklas, tonaliteten och formspråket behövdes förtydligas. Arbetet med webbplatsen initierades med en workshop där TeaterAlliansen koncept togs fram.

TeaterAlliansen ska vara tydlig i sin kommunikation, rak och informativ. Verksamheten ska prägla skådespelarnas professionalitet och vidareutveckling. Lila blev deras färg och fokus ska ligga på kompetensutveckling. Detta och mycket mer framkom under workshoppen.

RESULTAT

Webbplatsen är responsiv och är byggd i ett tema, som gör att det är enkelt för TeaterAlliansen att hantera webbplatsen själv.

För att det ska bli enkelt att hitta de skådespelarna med de kriterierna som eftersöks byggdes ett eget söksystem. Samtidigt som du gör urvalen uppdateras sidan med tilltänkta skådespelare.

Webbplatsen lanserades våren 2016
Plattform: WordPress
Tema: Enfold