0761144664 info@bullhound.se

Integritetspolicy

 Enligt dataskyddsförordningen (”GDPR”) ska den registrerade få information när dennes personuppgifter behandlas. Sådan information ska lämnas av den personuppgiftsansvarige när uppgifterna samlas in, men även när den registrerade begär det. GDPR ställer upp vissa krav på vilken information som ska tillhandahållas den registrerade.

Bullhound AB org.nr. 556713-5800 är personuppgiftsansvarig avseende personuppgifter i samband med Bullhound i dess verksamhet som reklam/kommunikationsbyrå. Bullhound ansvarar för att se till att alla personuppgifter behandlas på ett korrekt sätt och i enlighet med dataskyddslagstiftning.

Användning av Cookies

Bullhound använder cookies på webbplatsen www.bullhound.se.

Cookies, är något som Bullhound använder sig av för att underlätta ditt besök. Bullhound använder sig också av webbanalys-verktyget Google Analytics för att få statistik om webbplats, för att utveckla kommunikation efter behov på ett sätt som optimerar den för dig som besökare.

Du har möjlighet att styra användning och omfattning av cookies genom att gå till inställningar i din webbläsare.

1, Vilka uppgifter Bullhound behandlar

Personuppgift kan vara all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk levande person. Inom ramen för Bullhound verksamhet kan det förekomma personuppgifter som avser exempelvis. för- och efternamn, telefonnummer, adress, postnummer, epostadress, bild, m.m. (”Personuppgifter”).

2. Hur och varför behandlar uppgifter

För att kunna hantera kommunikation, fakturor m.m. via Bullhound och för att lagligt kunna fullgöra samarbetsavtalet.

 3. Varifrån Bullhound fått personuppgifterna

Om den registrerades tillhandahållande av personuppgifterna är ett lagstadgat krav eller om det är ett krav som är nödvändigt för att ingå ett avtal.

4. Dina rättigheter

Du har rätt att få information om vilka personuppgifter vi behandlar om dig. Du kan när som helst höra av dig till oss om du önskar att vi tar bort dina uppgifter eller ta del av dem. Ett återkallande påverkar inte lagligheten av behandlingen.

Dina uppgifter sparas så länge du är kund hos Bullhound och enligt lagligheten av bokföringslagens regler om.

5. Bullhound värnar om din integritet.

Vi lämnar inte ut personuppgifter till tredje part utanför vår verksamhet, eller om inte samtycke ges.

6. Kontaktuppgifter

Bullhound AB
Franstorspvägen 13, 172 66 Sundbyberg
Mejl: info [@] bullhound.se
Tel: 0761-144664