0761144664 info@bullhound.se

INTERVALOR

Intervalor erbjuder förvaltningstjänster till professionella investerare i Norden och Baltikum. Via BLI – Banque de Luxembourg Investments S.A., EdenTree Investment Management (EIM), RBC Global Asset Management och TCM – Trustus Capital Management erbjuder de olika investeringsfonder.

UPPDRAG

Grafisk formgivning

Tillsammans med Funktionell form har Bullhound bistått Intervalor i redesign av deras grafiska profil. Vi har tagit fram kontorsmaterial samt emblem och inbjudan till deras 25-årsjubileum.

Idag bistår Bullhound Intervalor löpande med grafiska tjänster som presentationsmaterial i word och powerpoint, banner till fonder och annonser. Julkort och övrigt material för både trycksaker och för webben.