0761144664 info@bullhound.se

STINT, Stiftelsen för internationalisering av högre utbildning och forskning

 

STINT verkar för kunskaps- och kompetensuppbyggnad inom internationalisering samt investerar i internationaliseringsprojekt föreslagna av forskare, lärare och ledning vid svenska lärosäten. STINT inrättades efter beslut av regering och riksdag 1994.

 

UPPDRAG

Ny webbplats

STINT behövde en ny webbplats. Ambitionen var att den ska fungera som nyhetsförmedling av deras programverksamhet samt vara en kunskapsdelning och opinionsbildning om internationalisering. Webbplatsen är en av STINTs viktigaste kommunikationskanaler. Nyheter och reportage publiceras löpande, något de gör själva, därför behöver webbplatsen vara lättskött. 

Webbplatsen var redan stor och större skulle den bli, det krävdes en genomtänkt struktur för att den skulle bli överskådlig. Tillsammans med STINT och Claes Tapper, pr-konsult gjordes förstudie och en struktur arbetades fram för webbplatsen samt vilka funktioner som skulle implementeras. 

Samproduktion med skribent och pr-konsulten Claes Tapper, som anlitade Bullhound för uppdraget. Bullhound tog hjälp av PressArt för engelsk produktion.

RESULTAT

Februari 2019 lanserade STINT sin webbplatsen på svensk och engelsk. På grund av dess storlek bistår Bullhound fortlöpande STINT.

Lanserad: 2019
Plattform: WordPress