0761144664 info@bullhound.se

SUNDBYBERGS STAD

Sundbybergs stad är en kommun i Stockholms län och är till yta Sveriges minsta kommun med strax över 50 000 innevånare.  6000 invånare per km². Sundbybergs stad består av Centrala Sundbyberg, Duvbo, Hallonbergen, Lilla Alby, Rissne, Storskogen, Stora Ursvik, Lilla Ursvik, Brotorp, Ör och Kymlinge.

UPPDRAG

Varumärkesbok

Tullberg kommunikationsbyrån var den upphandlade byrån för Sundbyberg stad mellan 2003 till 2009. Tullberg anlitade Bullhound som AD/grafisk formgivare för specifika uppdrag.

En varumärkesplattform arbetades fram av Tullbergs tillsammans med Sundbybergs stads informationschef. Ur den togs en varumärkesbok fram; hur Sundbyberg stad ska uppfattas av sin omvärld och vilka värden som ska prägla arbetet och verksamheten. Bullhound stod för utformning och Pia Hall var skribent. Varumärkesboken delades ut till samtliga medarbetare i Sundbybergs stad under ett event.

Genom att dela ut till alla inom kommunen synliggjordes och uppmärksammades målet och strategin.

 

 

 

UPPDRAG

Grafisk formgivning

Kärnvärdena gestaltades i tre profilbilder som användes i all kommunikation från staden – till utställning på biblioteket, kommunhuset, till affischer, vykort, platsannonser med mera. Bilderna användes också i en kampanj som gick i tunnelbanan för att få Stockholmarna och grannkommunerna att upptäcka Sundbyberg stad.