0761144664 info@bullhound.se
bure.se

bure.se

BURE EQUITY AB

 

Bure är ett investeringsbolag, bildades 1992 ur de avvecklade löntagarfonderna. Bolaget noterades på Nasdaq Stockholm 1993. Entreprenörsanda och djup insikt i bolag utvecklar och förvaltar Bure bolag samt skapar värde och avskastning för sina aktieägare.

UPPDRAG

Ny webbplats

För att förbättra sin service till aktieägare, journalister och övriga intressenter behövde Bure ta fram en helt ny webbplats som skulle vara responsiv, lättläst och enkelt för deras målgrupper att navigera i samt genomsyras av  Bures visuella identitet. Ett annat krav var att Bure själv skulle kunna hantera och uppdatera informationen på webbplatsen.

En struktur arbetades fram för webbplatsen och de funktioner som behövdes, bland annat pressmeddelandeflöde, aktieinformation och prenumerationstjänst. Till deras grafiska profil kompletterades ytterligare färger, ikoner och bilder.

RESULTAT

Augusti 2015 lanserade den nya webbplatsen.

Bure uppdaterar webbplatsen själv med ny information. Bullhound bistår vid uppdateringar av tekniska funktioner och vid större uppdateringar.

Lanserad: 2015
Plattform: WordPress