0761144664 info@bullhound.se

TEATERALLIANSEN

TeaterAlliansen erbjuder professionella frilansande skådespelare en grund­­anställning och bidrar till ökad rörlighet och konstnärlig utveckling av scen­konsten. Teater­Alliansen arrangerar även kompetens­utveckling som är öppen för landets alla frilansande professionella skådespelare.

Kommunikativ form

Grafisk formgivning

I samband med att en ny webbplats togs fram gjordes en workshop för att sätta TeaterAlliansen tonalitet. Verksamheten ska prägla skådespelarnas professionalitet och vidareutveckling. Deras färg är lila med ett linjerärt typsnitt. TeaterAlliansen ska vara tydlig i sin kommunikation, rak och informativ.

Jubileumsbok

2019 fyllde TeaterAlliansen 20 år. För att fira det togs en jubileumsbok fram. I boken finner du; grundarnas vision, berättelser från skådespelare samt citat av personer som på ett eller annat sätt korsat TeaterAlliansens väg – en härlig sammanställning av TeaterAlliansens 20-åriga livshistoria.

Kurser i att skapa webbplats

Sedan 2015 har TeaterAlliansens haft kurser för sina skådespelare i att skapat sin egen hemsida som en ytterligare marknadsföringsplattform. Ett 40-tal skådespelare kan idag stoltsera med en egen hemsida.

Samarbetspartner:
Bullhound, ad/formgivning
GoodFairy, copy, kommunikatör
Unikwebb, webb/systemutvecklare

TEATERALLIANSEN

TeaterAlliansen erbjuder professionella frilansande skådespelare en grund­­anställning och bidrar till ökad rörlighet och konstnärlig utveckling av scen­konsten. Teater­Alliansen arrangerar även kompetens­utveckling som är öppen för landets alla frilansande professionella skådespelare.

Kommunikativ form

Grafisk formgivning

I samband med att en ny webbplats togs fram gjordes en workshop för att sätta TeaterAlliansen tonalitet. Verksamheten ska prägla skådespelarnas professionalitet och vidareutveckling. Deras färg är lila med ett linjerärt typsnitt. TeaterAlliansen ska vara tydlig i sin kommunikation, rak och informativ.

Jubileumsbok

2019 fyllde TeaterAlliansen 20 år. För att fira det togs en jubileumsbok fram. I boken finner du; grundarnas vision, berättelser från skådespelare samt citat av personer som på ett eller annat sätt korsat TeaterAlliansens väg – en härlig sammanställning av TeaterAlliansens 20-åriga livshistoria.

Kurser i att skapa webbplats

Sedan 2015 har TeaterAlliansens haft kurser för sina skådespelare i att skapat sin egen hemsida som en ytterligare marknadsföringsplattform. Ett 40-tal skådespelare kan idag stoltsera med en egen hemsida.

Samarbetspartner:
Bullhound, ad/formgivning
GoodFairy, copy, kommunikatör
Unikwebb, webb/systemutvecklare