0761144664 info@bullhound.se

TeaterAlliansen

TeaterAlliansens erbjuder professionella frilansande skådespelare en grundanställning och bidrar till ökad rörlighet och konstnärlig utveckling av scenkonsten. TeaterAlliansen arrangerar även kompetensutveckling som är öppen för landets alla frilansande professionella skådespelare. TeaterAlliansen startade 1999 och drivs i aktiebolagsform. Bolaget ägs gemensamt av Svensk Scenkonst, Teaterförbundet/för scen och film samt Trygghetsrådet TRS.

UPPDRAG

Verksamhetsberättelse

Sedan 2015 har Bullhound bistått TeaterAlliansen i produktion av deras verksamhetsberättelse. Grafisk profil och tonaliteten togs fram i samarbete med GoodFairy under en workshop med TeaterAlliansen. TeaterAlliansen ska vara tydlig i sin kommunikation, rak och informativ. Verksamheten ska präglas av skådespelarnas proffessionalitet och vidareutveckling.

Som ansvarig vd och verksamhetsledare sedan juni 2014 har Ulla Lidholm utvecklat TeaterAlliansen, där Bullhound i samarbete med GoodFairy bistått dels med ny webbplats och dels kurser i att skapa egen webbplats för TeaterAlliansens medlemmar. 

Tidigare produktioner av
TeaterAlliansens verksamhetsberättelse