0761144664 info@bullhound.se

​VÄRLDSSPRÅKET SCHACK

 

​Världsspråket schack är ett projekt av Sveriges Schackförbund sponsrat via medel från Allmänna arvsfonden. Målen att nyanlända ska lära sig spela schack och utveckla sitt schackintresse samt att bli del av ett socialt sammanhang.

Projektet är också ett instruktionskoncept, i elva försöksområden har förbundet testat olika sätt att uppnå målen.

UPPDRAG

Webbplats

Webbplatsen ”varldsspraketschack.se” ska vara en informationssida som även ska inspirera till egna projekt. Webbplatsen ska redovisar de olika projekten som genomfördes men även övriga projekt för inspiration.

Webbplatsen ska vara informativ, tilltalande och innehållet ska inspirera andra att också våga testa schack, dels som spel men även som brobyggare mellan olika kulturer där den gemensamma nämnaren är schack.

RESULTAT

Webbplatsen innehåller matnyttig information, mycket video-intervjuer av de inblandade, både lärare, elever och övriga. Och självklart hur du gör om du vill lära sig spela schack. Webbplatsen är till för att inspirera andra att våga prova skapa egna projekt med de lärdomar som projektdeltagarna lärde sig genom under resans gång. Eftersom projektet är avslutat uppdateras inte webbplatsen.

Lanserad: 2020
Plattform: WordPress