0761144664 info@bullhound.se

TEATERALLIANSEN

 

TeaterAlliansens erbjuder professionella frilansande skådespelare en grundanställning och bidrar till ökad rörlighet och konstnärlig utveckling av scenkonsten. TeaterAlliansen arrangerar även kompetensutveckling som är öppen för landets alla frilansande professionella skådespelare.

UPPDRAG

Webbplats

TeaterAlliansen webbplatsen vänder sig dels till skådespelare och TeaterAlliansens medlemmar. Dels till teatrar, regissörer och övriga som behöver professionella skådespelare.

TeaterAlliansen hade växt ur sitt system. Tekniken behövde förenklas, tonaliteten och formspråket behövdes förtydligas. Arbetet med webbplatsen initierades med en workshop där TeaterAlliansen koncept togs fram.

TeaterAlliansen ska vara tydlig i sin kommunikation, rak och informativ. Verksamheten ska prägla skådespelarnas professionalitet och vidareutveckling. Lila blev deras färg och fokus ska ligga på kompetensutveckling. Detta och mycket mer framkom under workshoppen.

RESULTAT

Webbplatsen är responsiv och är byggd i ett tema, som gör att det är enkelt för TeaterAlliansen att hantera webbplatsen själv.

För att det ska bli enkelt att hitta de skådespelarna med de kriterierna som eftersöks byggdes ett eget söksystem. Samtidigt som du gör urvalen uppdateras sidan med tilltänkta skådespelare.

Webbplatsen lanserades våren 2016
Plattform: WordPress
Tema: Enfold